Тестват системите за известяване при бедствия и въздушна опасност

В Стара Загора ще се тества съвместимостта на системите за известяване при бедствия и въздушна опасност. Това ще се извърши на 10 януари от 11:30 до 12:00 часа в производствената и складова база на „Еко България“ ЕАД - „Депо Стара Загора“.

sireniТестовете ще се осъществят от служителите на Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Стара Загора.

www.infoz.bg

На подобна тема