Хората с увреден слух получават по-добър достъп до услугите на Община Стара Загора

Жестомимичен превод ще помага на хората с увреден слух, които посещават Центъра за услуги и информация на Община Стара Загора. Преводът се извършва в реално време, чрез интернет връзка, по време на посещение в сградата на Общината за получаване на конкретна услуга.

totalkПреводът се прави от лицензиран преводач и се провежда с участието на три страни - специалисти от Фондация "Заслушай се", служители на администрацията и нуждаещите се граждани.

За да бъде използвана услугата е необходимо желанието за жестомимичен превод да се заяви 24 часа по-рано. Това се прави чрез специална календарна система, която се управлява чрез безплатното мобилно приложение Тоталкей (достъпно в Google play и APP store). След подаване на заявката до Общината се изпраща електронно писмо с информация за деня и часа, в който човек с говорни и слухови проблеми желае да се възползва от онлайн жестомимичен превод. Информацията, която споделят ползвателите на услугата, както и личните им данни - са защитени в съответствие със законодателните норми.

Специален стикер в Центъра за услуги и информация на Община Стара Загора информира за наличието на новата услуга "онлайн жестов превод".

Инициативата на Община Стара Загора за въвеждане на услугата цели да предостави по-добър достъп до услугите на администрацията на хората с увреждания.

Инструктции за употреба за хората, имащи нужда от жестомимичен превод

www.infoz.bg  www.infoz.bg