Онкологичният център ще закупи високотехнологична апаратура

Комплексният онкологичният център в Стара Загора, Регионалният фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк подписаха договор за дългосрочен кредит за финансиране на проект по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA.

tomografСредствата ще бъдат използвани за покупка на високо технологична гама-камера (SPECT), комбинирана с компютърен томограф (CT), позволяваща по-прецизни и щадящи изследвания на хора заболели от рак. Общият размер на финансирането е 1 364 000 лева, като половината средства са предоставени от Регионален фонд за градско развитие, а другата половина – от банковата институция. Вече е в ход и процедурата за обществена поръчка за избор на доставчик на медицинското оборудване по проекта

„Новият хибриден SPECT/CТ апарат ще подобри значително ранната диагностика на болните, което е в основата на успешното съвременно лечение.
В момента в България има четири SPECT/CТ апарата, като всички са в София. Наличието на модерно оборудване и за онкоболните в Стара Загора е от изключителна важност както за опазване здравето на гражданите, така и за подобряване на качеството им на живот“ - сподели д-р Петьо Чилингиров, директор на Комплексния онкологичен център в Стара Загора.

„Това е първият проект в сферата на здравеопазването, който Фонда финансира и съвсем очаквано за нас, инициативата идва от Стара Загора, където JESSICA проектите стават вече шест. Новата гама-камера ще повиши капацитета за диагностика в целия регион – качествено и количествено. Надявам се, че това ще допринесе за здравето на хората в Стара Загора и околния регион“ - коментира Мартин Заимов, директор на Фонда.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема