Сдружение „Самаряни” започва работа по проект “Лаборатория за НЕнасилие”

Сдружение „Самаряни” – Стара Загора стартира 6-месечен проект “Лаборатория за НЕнасилие”. Дейностите, които ще се реализират, са насочени към момичета на възраст между 14 и 19 г. от област Стара Загора.

Целта е намаляване на риска от попадането им в ситуация на насилие или трафик.

Екипът на сдружението ще повиши информираността им относно дискриминацията и насилието, основани на пола; “капаните”, свързани с отношенията на власт и контрол; последиците от влизане в такива връзки и възможните стъпки за успешно излизане от тях. В две средни училища на територията на Стара Загора, в рамките на 16 срещи, учениците от горен випуск ще участват в кампанията - “НЕнасилие в моето училище!”. На територията на други три средни училища в Казанлък, Раднево и село в община Стара Загора ще се състоят инициативи по повод “Деня на розовата фланелка”. С всички тези дейности се цели осъществяване на превенция и повишаване на уменията за разпознаване на насилието и тормоза в и извън училище, както и идентифицирането и предотвратяването им в различните им форми и видове.

Проектът е насочен и към активно взаимодействие с медиите на територията на Старозагорска област, относно намаляване негативните последици за лицата, преживели насилие или трафик, в случаите, когато тяхната житейска ситуация стане обект на медийно отразяване. Планирано е осъществяването на среща-дискусия с журналисти за фокусиране вниманието на медиите към начините за щадящо интервюиране на жертвите, както и към постигането на адекватното отразяване в медийното пространство на проблематиката.

Проектът е на стойност 2500 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на „Български фонд за жените”.

samariani copy

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми: