Екоинспекцията в Стара Загора наложи санкции за над 450 000 лева

Екоинспекцията в Стара Загора наложи санкции за над 450 000 лева

Експертите на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора (РИОСВ) извършиха 1296 контролни проверки на 1054 обекта през 2017 г. От тях 772 планови и 524 - извънредни, съобщиха от пресцентъра.

Най-голям е процентът на извънредните проверки по жалби и сигнали. От общо подадените 163 сигнали и жалби, 28 са препратени по компетентност до други институции, а на останалите са извършени проверки на място. Установено е, че в 22% от случаите, подадените сигнали са неоснователни.

За установяване на административни нарушения, експертите са съставили 67 акта и са издадени 62 наказателни постановления на обща стойност 437 800 лв. Най-много са нарушенията на Закона за опазване на околната среда - 25, 17 - на Закона за водите и 12 - на изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

През 2017 г. за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и неспазване на определените емисионни норми и ограничения в съответни разрешителни, или в комплексни разрешителни, с наказателни постановления от директора на РИОСВ - Стара Загора, на юридически лица са наложени 8 текущи и еднократни санкции по Закона за опазване на околната среда в размер на 18 427 лв. Общо наложените имуществени санкции и глоби през изминалата година е 456 227 лв.

www.infoz.bg  www.infoz.bg