15 000 домакинства в Стара Загора са изложени постоянно на вреден шум

В 15 000 жилища в град Стара Загора шумът от автомобилния трафик надвишава допустимите норми. Това сочат данните от проучване на белгийска фирма, която е изработила шумова карта на града и мерки за намаляването на вредите от наднормените стойности. Стара Загора е един от градовете с население над 100 хиляди души, където проблемите с шума не са драстични, гласят изводите на експертите.

vreden shumМаксималните измерени стойности са с 15 повече от предвидените 60 децибела за денонощие. Измерванията са правени както по градските магистрали, така и на по-малките улици.

Все пак вредният шум може да се ограничи с въвеждането на еднопосочно движение, изграждането на кръгови кръстовища по бул. „Св. Патриарх Евтимий“, вместо светофари и поставянето на шумови бариери по булевардите „Симеон Велики“ и „Крайречен“. Преградите са ефективни само при ниското строителство, а по по-високите етажи решението против вредния шум е само в по-качествената дограма.

Установено е, че жп транспортът и индустриалният шум не са проблем за град Стара Загора.

Детайлна картата на най-шумните места в града е публикувана на сайта на общината. Предложения и коментари по плана за действие се приемат до 12 юни 2015 г.

infoz autor Анна Турлакова | www.infoz.bg