Разясняват начините на защита на личните данни

Разясняват Регламента за защита на личните данни

На 10 май от 10 часа в зала „П. Р. Славейков“, в сградата на Община Стара Загора, ще се проведе среща с участието на държавните органи, местната администрация, здравни и учебни заведения, и представители на местния бизнес в област Стара Загора.

На нея ще бъде разяснено предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDPR). Лектор ще бъде членът на Комисията за защита на личните данни Цанко Цолов, който ще отговаря и на въпроси на присъстващите в залата.

Проявата е част от разяснителна кампания на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за популяризиране на основните положения на новия Регламент (ЕС) 2016/679. Целта е да се насърчи обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот от разнообразни администратори.

Представителят на комисията ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни