Общината отстранява принудително спрени от движение автомобили

Общината отстранява принудително спрени от движение автомобили

Девет автомобила в Стара Загора, излезли от употреба, ще бъдат принудително преместени на 17 май. Техните собственици не са изпълнили доброволно направените им от общинските служби предписания.

Автомобилите ще се съхраняват в центъра за разкомплектоване ДК „Софтрейд“ (бивш Сплавкомерс). Ако не бъдат потърсени в едномесечен срок от собствениците, същите ще бъдат разкомплектовани.

Собствениците на автомобилите са предупредени официално с писмо, а тези, на които липсват регистрационни табели, са уведомени чрез поставяне на стикер-предписание върху стъклото. Всички автомобили не са минавали годишен технически преглед отпреди повече от две години.

В Стара Загора принудително отстраняване на излезли от употреба автомобили се извършва от около 3 години, през които са отстранени около 70 - 90 автомобила, изоставени в междублокови пространства, на тротоари, край къщи или паркове. Повечето се премахват доброволно от собствениците. Няма наложени санкции на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства.

Кампанията е във връзка със заповед на кмета Живко Тодоров, съобщиха от пресцентъра на Общината. По този начин през последните две години в града са освободени над 100 паркоместа.

Досега доброволно премахнатите и предадени за разкомплектоване са над 300. Община Стара Загора апелира към всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства да ги предават своевременно за разкомплектоване, за да се освободят повече паркоместа.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)