В Стара Загора ще се проведе конференция, посветена на дигитализацията

В Стара Загора ще се проведе конференция, посветена на дигитализацията

Седмата регионална конференция на тема „Дигитализацията в нашия живот” ще се проведе на 15 юни от 10:15 часа в Стара Загора, в залата ЗараЛаб на бул. „Княз Александър Батенберг“ 28. Тя е организирана от Областния информационен център.

Конференцията ще се проведе в работни групи в зависимост от сферата на интереси на участниците - младежи; IT бизнес; училища и Тракийски университет; общински администрации, държавни институции, неправителствени организации. Каним и малки и средни фирми, които не работят в IT сектора, но желаят да използват големите възможности на дигитализацията за развитие на своя бизнес. Модераторите на групите са специалисти с дългогодишен опит, които ще представят успешни практики и нови подходи в сферата на дигитализацията. Гостите от Република Естония ще разкажат за техния успешен опит. Младите хора ще участват IT работилница.

Участие ще вземат Ева Майдел, депутат в Европейския парламент; Андрес Аарема, началник отдел „Е-услуги", Министерство на образованието и науката, Естония; Анела Киират, Академия „Електронно управление“, Естония; Борис Герасимов, директор дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, Министерство на образованието и науката; представител на EDIT и други водещи експерти от България.

Областният информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg  www.infoz.bg