Общинските съветници гласуваха промени в инвестиционната програма

Общинските съветници на Стара Загора приеха предложението на кмета Живко Тодоров за промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2018 г.

Общински съвет Стара ЗагораТе са свързани с финансиране на различни наложителни дейности. Общината дава 100 000 лв. като парична вноска в „Индустриална зона Загоре“. За допълнителни дейности по проектите за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и ПГВМ „Иван П. Павлов“ са необходими допълнително 85 712 лева, които се осигуряват за сметка на намаление на планираните по бюджета средства за предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз. Промени има и в инвестиционната програма на Общината - добавени са нови обекти и активи свързани с допълнително възникнали спешни и неотложни дейности, за които не са били предвидени средства. За основния ремонт на физкултурен салон в СУ „Максим Горки“ са нужни 41 000 лева, за проект за изграждане на система за пожароизвестяване в СУ "Железник" 1020 лева. За реализацията на проекта за разширяване на моста на бул.„Св. Патриарх Евтимий“ се налага промяна на канализационната мрежа в района под моста на бул. “Славянски“, като за целта ще бъдат преместени и подменени основният колектор и тръбите. Ремонтът ще струва 100 000 лева. Налага се и спешна реконструкция на покрива на физкултурния салон на СУ “Васил Левски“, чиято стойност е 120 000 лева. Ще се ремонтира пенсионерският клуб в с. Калитиново за 31 000 лв., още 26 000 лв. са предвидени за основен ремонт на читалището в с. Руманя. С 60 000 лв. ще се ремонтира основната сграда и прилежащият Корпус на дома в с. Лясково и др. 80 000 лева са предвидени за изграждане на две автоматични поливни системи в парк „Пети октомври“ и в разделителната ивица по бул. “Цар Симеон Велики“.

След оспорван дебат местните старейшини не приеха да разгледат внесеното извънредно предложение за даване на предварително съгласие за проектиране и изграждане на обект „плаваща сцена“ във водите на езеро „Загорка“. Те изслушаха зам.-директора на Държавна опера Стара Загора Славчо Николов, който разказа за идеята да се създаде още едно пространство за култура в града и подчерта, че такава сцена в България няма създавана досега. Стана ясно още, че Община Стара Загора няма да има финансови ангажименти. Съветниците обаче се обединиха около мнението предложението да бъде оттеглено и да се разглежда на следващата сесия през юли, след като мине през различните комисии в местния парламент.

Оттеглено беше и предложението за обявяване на имот - Лагер за ученически отдих, намиращ се в местността Паниците, за частна общинска собственост и продажба.

Съветниците не приеха предложението за изменение в Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, с което се предлага средствата от продажба на общински жилища да постъпват по отделна сметка и да се разходват целево за закупуване или строителство на нови общински жилища, както и за ремонт на съществуващия общински жилищен фонд.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема