Стара Загора

Засилва се контролът при паркиране в Зелената зона на Стара Загора

От 2 август 2018 г. патрулите в Зелената зона на Стара Загора се увеличават с 4 допълнителни двойки от инспектори, които са служители на звеното „Обществен ред и сигурност“ към Община Стара Загора. Промяната се прави по разпореждане на кмета Живко Тодоров.

Тя цели да бъде засилени контролът и редът при престоя на автомобили в централната градска част на Стара Загора. Новите служители са 3 жени и 5-има мъже и са преминали необходимото обучение. Патрулиращите инспектори са на пряко подчинение на ръководителя на звеното Веселин Василев.

Патрулните двойки следят за правилното паркиране и за спазване на общинската наредба за престоя и паркирането. При установяване на нарушения собствениците на автомобилите се санкционирант чрез фиш с глоба на стойност от 20 лева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg