Standard & Poor's потвърди кредитния рейтинг „BBB-“ на Стара Загора

Стандарт енд Пуърс (S&P) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг за Стара Загора и той остава BBB- със стабилна перспектива. Стабилната перспектива отразява очакването, че общината ще задържи дефицита си, след извършване на капиталовите разходи, над прогнозата до 2020 г.

Силният икономически растеж в страната ще доведе до добри данъчни постъпления и продължаващи субсидии от държавата. Рейтингът остава стеснен от развиващата се, но небалансирана институционална рамка, която ограничава видимостта върху финансовото планиране и политики, както и ограничава малкия общински бюджет, който продължава да подлага финансовите индикатори на нестабилност, е записано в резюмето на американската рейтингова агенцията.

StandardPoorsСпоред нея българските местни и регионални власти оперират при все още развиваща се институционална среда, което продължава да ограничава предсказуемостта за техните финанси, предвид важната роля на централната власт в България в отношенията централна-местна власт. Прави се извод, че на управлението на общинските финанси липсва дългосрочно финансово планиране, което в крайна сметка отслабва предсказуемостта и ефикасността на правенето на политики.

Регионалната икономика вече се радва на ниска безработица и високи работни ставки, но населението на общината намалява подобно на това в останалата част от България. Финансовите индикатори на общината вероятно ще останат обект на нестабилност, предвид малкия мащаб на бюджета и засилването на разходите.

Според прогнозите на агенцията, общината ще поддържа стабилен баланс на оперативните разходи, подкрепен от продължаващия икономически растеж на национално ниво, което ще засили собствените ѝ приходи, както и държавните трансфери.

От Стандарт енд Пуърс предвиждат Стара Загора да финансира част от капиталовите си разходи чрез поемане на временен дълг като мостово финансиране за покриване на разходи по проекти с бюджет от Европейския съюз.

Очакванията са покриването на ликвидността да остане стабилно през следващите 12 месеца.

www.infoz.bg  www.infoz.bg