Военни експерти ще обсъждат в Стара Загора отбранителната политика

Обществено обсъждане на актуални въпроси от отбранителната политика и „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020” ще се проведе в Стара Загора на 24 юни 2015 г. от 17:00 часа във Военен клуб.

otbranaЩе бъдат представени политиката и подходът на Министерството на отбраната по актуалните въпроси в контекста на динамично променящата се среда за сигурност.

В общественото обсъждане ще участват: Бойко Станкушев – съветник на министъра на отбраната; д-р Соломон Паси - политик; полк. Пламен Монов – държавен експерт в дирекция „Отбранителна политика” на МО и Георги Кожухаров - главен експерт в дирекция „Отбранителна политика” на МО.

infoz autor www.infoz.bg