Обучават педагози в рамките на кампанията Дай път на живота!

Обучават педагози в рамките на кампанията „Дай път на живота!"

Членове на Ротари клубовете в София и страната, психолози от Института по психология към МВР и преподаватели от Нов български университет работят по проект за изкореняване на агресивното поведение на пътя. Целта е да се постигне намаляване броя на жертвите и ранените на пътя чрез въвеждане на иновативно обучение.

Чрез образование още от ранна ученическа възраст, впоследствие и в гимназиалния курс, те целят да изградят у младите хора толерантност и неагресивни поведенчески модели като участници в пътното движение.

Проектът на Ротари клубовете „Дай път на живота!“, който в края на май 2018 г. стартира и образователна кампания под същото название, се цели точно в тази досега неразработена ниша: намаляване броя на жертвите и ранените на пътя чрез въвеждане на иновативно обучение в българските училища. Тази образователна програма е насочена към формиране на неагресивно и толерантно поведение у младите хора като днешни спътници в колата и утрешни шофьори.

Партньорите в кампанията – експертите психолози от Института по психология към МВР, разработиха три иновативни учебни помагала, в които се използват интерактивни модели на обучение като се моделират жизнени ситуации, използват се ролеви игри и съвместно се решава даден проблем.

Две от разработените програми са насочени към ученици от 3 до 5 клас и младежи на възраст 16-18 години от гимназии и средни професионални училища като те са придружени от видеоклипове, анимационни и документални филми, създадени в партньорство с преподаватели и творци от Нов български университет.

Вторият семинар ще се проведе на 21 и 22 ноември в хотел „Извор“ на Старозагорски минерални бани, с участници от Пловдив, Стара Загора, Бургас и Ямбол. Семинарът започва в 11:30 часа.

Семинарите се провеждат в партньорство със синдиката на българските учители, ръководен от Янка Такева, и с участието на представители на Министерството на науката и образованието.

Наред с другите предприети от държавата мерки, това трябва да ограничи в бъдеще броя на жертвите и ранените по пътищата на България и да ни доближи до целта, поставяна днес от развитите страни в Европа – т.нар. Визия нула (Vision Zero), която трябва да сведе максимално близо до нулата броя на загиналите на пътя към 2050 г.

Политиката „Визия нула“ стои на позицията, че нито един човек не бива да загива, когато ползва пътнотранспортната система. Човешкият живот и здраве са от първостепенно значение и имат приоритет пред мобилността и другите цели на системата за движение по пътищата.

Културата за безопасно участие в движението по пътищата трябва да се приема като част от големия проблем – култура за здравословен начин на живот. Това е и една от новите насоки в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на България.

www.infoz.bg  www.infoz.bg