Старозагорската гара ще бъде цялостно ремонтирана с европейски средства

Старозагорската гара ще бъде цялостно реконструирана по проект, финансиран по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” на Европейския съюз, чрез средства от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

garaПроектът е на стойност 11 млн. лева без ДДС.

Гаровият комплекс ще придобие съвременен облик, отговарящ на изискванията за енергийна ефективност и конструктивна осигуреност. Предстои пълна подмяна на дограмата, на облицовките, мазилките и покритията. Сградата ще бъде пожарно обезопасена. Предвижда се подмяна на водопроводната и канализационна система, както и въвеждане на системи за видеонаблюдение и контрол на достъп. Ще бъдат създадени условия за изграждане на комфортна среда за пътници, обслужващ персонал и наематели в територията около сградата, чрез монтиране на елементи на градско обзавеждане. До всички нива ще бъде осигурен достъп на лица с намалена подвижност.

Проектът е на Национална компания "Железопътна инфраструктура".

www.infoz.bg  www.infoz.bg