Община Стара Загора увеличава бюджета си с 11 млн. лева

Община Стара Загора увеличава бюджета си с 11 млн. лева

Прогнозната рамка на бюджета на Община Стара Загора за 2019 г. надхвърля 115 млн. лева (115 882 114), което е с около 11 млн. лева повече в сравнение с предходната година, стана ясно по време на общественото обсъждане.

Основната цел при формирането на бюджета е да има баланс – разходната част да е съобразена с приходната, за да се запази финансова стабилност. Бюджетът отговаря на приоритетите ни и на предизборната програма, която изпълняваме в момента – обясни при представянето му кметът Живко Тодоров. Той подчерта, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени до края на мандата.

Няма да има промяна в размера на данъците и таксите и през 2019 г. Те не са вдигани от 2012 г. насам, въпреки че оттогава минималната работна заплата в страната е увеличена близо два пъти. Не се очаква увеличение на приходите от данък автомобили заради въведената еконорма. „За някои стари автомобили ще има увеличение, но за около 50 на сто от останалите ще има намаление на данъка до момента" - обясни главният финансист Цанка Ганева. Предстои да бъде прието изменение в наредбата за промяна на облагането, което ще бъде едно от най-ниските в страната. Ставките ще бъдат приети на януарското заседание на Общинския съвет.

На представянето на Бюджет 2019 присъстваха още заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов, народният представител Радостин Танев, заместник-областните управители Петя Чакърова и Красимир Червилов, заместник-кметовете Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, общински съветници, представители на учебни заведения, браншови организации, много граждани и общественици.

Най-много средства – над 52 млн. лева в Бюджет 2019, се предвиждат за Образование, като близо 4 млн. лева от тях са за дофинансиране на държавно делегирани дейности. Средствата за държавно делегираните дейности са увеличени с над 8 млн. лева, в размер на 68,3 млн. лева, като 11% от тях са за социалните домове, подчерта Цанка Ганева в отговор на въпрос от залата. Тя поясни, че планираните разходи за персонал по проекта за бюджет на Община Стара Загора за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности за 2019 година възлизат на 11 243 424 лева. В сравнение с планираните през 2018 година - 10 246 873 лева, тази година е заложен ръст от 996 551 лева или 9,7% . Увеличението отчита новия размер на минималната заплата от 1 януари на 560 лева и увеличение на заплатите в съответствие със заявения приоритет от правителството за устойчиво повишаване на стандарта и качеството на живот на населението в страната.

Увеличението на общата субсидия за делегираните от държавата дейности спрямо 2018 г. е 8 424 017 лева, или 114%. То е насочено към увеличение на заплатите в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и общинска администрация.

Близо 8 млн. лева са предвидени за осигуряване на почистването в общината, а 3,1 млн. лева ще отидат за управление на дейностите по отпадъците. За осветление на улици и площади в бюджета за тази година се предвиждат 1,8 млн. лева. За изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа – 3, 5 млн. лева, а за озеленяване ще отидат 1,5 млн. лева.

В разходната част на бюджета са заложени приоритетни проекти, по някои от които вече се работи, поясни кметът Тодоров. По-важните акценти в инвестиционната програма на общината са разширението на парк "Артилерийски", което е с прогнозна стойност 3,9 млн. лева; извършване на общ ремонт на залата в сградата на областна администрация на стойност 2,7 млн. лева; преустройството на сградата, дарена от Мария Жекова в Културен център за талантливи деца на стойност 905 000 лева; основен ремонт на детска градина No 2 „Зорница“ за 933 000 лева. Обзавеждането на музей "Литературна Стара Загора" ще струва 214 000 лева. Предвиждат се 200 000 лева за изграждането на новия гробищен парк, а със 132 000 лева ще бъде закупен багер-товарач за него. За създаване на нови детски площадки са предвидени 100 000 лева, а изграждането на ул. „Петкана Захариева“ в кв. „Железник“ ще струва 250 000 лева. В бюджета са заложени 49 215 лева за възстановяване и реставрация на паметника на загиналите във войните старозагорци в парк „Ал. Стамболийски“, както и 9000 лева за реализацията на проекта "Стара Загора – център на Вселената".

През 2019 г. ще продължи работата по проектите:

  • Обновяване на образователната инфраструктура
  • Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II
  • Най-доброто за децата
  • Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – II фаза
  • Инфраструктура кв. “Самара 1“
  • Ремонт и модернизация на Зоопарк – Стара Загора
  • Ремонт и преустройство на пазара за индустриални стоки
  • Ремонт на летен театър.

От залата бяха направени различни предложения, за които кметът Живко Тодоров уточни, че разумните могат да залегнат в проекта за бюджет, който ще бъде гласуван от общинските съветници на заседанието им в края на януари 2019 г.

www.infoz.bg  www.infoz.bg