Отварят системата за прием в детските заведения в Стара Загора от 21 януари

Отварят системата за прием в детските заведения в Стара Загора от 21 януари

Електронната система за кандидатстване и прием в детски заведения в община Стара Загора ще бъде отворена на 21 януари в 12:01 часа, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по хуманитарните дейности. От 7 декември 2018 г. системата е затворена за анулиране на съществуващите заявления на некласираните деца.

За детски градини и яслени групи в детски градини, регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер). Системата за регистрации на заявления се отваря и се затваря съгласно „График на дейностите“. След приключване на приема за календарната година, личните данни на заявителите и децата се заличават.

През 2019 г. ще може да се регистрират заявления и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2016 г.

В графика на предстоящите класирания през 2019 г. няма да бъдат обявени свободни места в ДГ № 6 „Камбанка“ за децата, родени през 2016 г.

Датите за отваряне и затваряне на системата, както и класиранията, са посочени в раздел „Класирания“ на Системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски заведения на територията на община Стара Загора. Първото класиране за децата, родени през 2016 г., които кандидатстват за първа група в детските градини, е на 21 март.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24