Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви 4 февруари за неучебен ден

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров обяви 4 февруари за неучебен ден

Със заповед на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, 4 февруари (понеделник) е обявен за неучебен ден за училищата на територията на общината. Целта е опазване на здравето на учениците и намаляване на риска от заболеваемост. 

Заповедта е и заради постъпилите писма от родители на ученици, съдържащи искане за превенция на респираторните заболявания.

След възстановяване на учебния процес и при необходимост, тематичното разпределение на учебното съдържание да бъде преструктурирано за учебната 2018/2019 г. при условия и ред, съгласно изискванията на нормативната уредба, се казва още в заповедта.

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 6 февруари 2019 г., сряда. 5 февруари е обявен в графика на Министерство на образованието и науката като неучебен за срочна ваканция.

www.infoz.bg  www.infoz.bg