В Стара Загора ще се проведе първи ученически конкурс за журналистика

В Стара Загора ще се проведе първи ученически конкурс за журналистика

Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и Къща музей „Гео Милев” организират Първи национален конкурс за журналистика „Гео Милев“. Основна тема е „Нашият свят”, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Целите на организаторите са развиване на таланта и творческото въображение у младежите, утвърждаване на общочовешките ценности, популяризиране на добрите новини, гражданска ангажираност, отстояване на позиция, развитие на интереса на учениците към творческа дейност.

Според регламента, участниците в раздел първи могат да изпращат материали в различни журналистически жанрове - репортаж, новина, бележка, интервю, есе, скица, очерк, история, както и кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар. Участието е индивидуално.

Изискването към творбите е да бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12. Участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздела.

В раздела „Ученически издания” участниците могат да представят вестници на хартиен носител - екипите участват с по 1 брой вестници, както и електронни издания - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител с линкове към електронни издания от учебната 2017/2018 година.

Критериите за оценка включват умение на участниците да откриват новината и да я отразяват, умение за подбор на събитията при създаване на журналистически текстове, умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр, единство между композиционно оформление и съдържание на изданието, свързано със спецификата на избрания жанр, графичен и предпечатен дизайн.
В конкурса могат да участват ученици от 6 до 12 клас в две възрастови групи:6 -7 и 8 - 12 клас.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се изпратят на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. Център за подкрепа на личностното развитие, за журналистическия конкурс. Копие от текстовете трябва да бъдат изпратени на имейл: konkurs.stz@ mail.bg.

Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място в двата раздела, както и за първа и втора възрастова група - индивидуално и колективно участие. Ще има и специална награда „Добрата новина” за индивидуална публикация и специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора.

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни; трите имена на участника (за индивидуално участие), училище (извънучилищно звено), клас, телефон, e-mail; ръководител( име и телефон за контакт). Срокът за предаване на творбите е до 10 април 2019 г., лично или по пощата. Тел. за контакт: 042 629062 и на е-mail: konkurs.stz@ mail.bg.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 7 май.

www.infoz.bg  www.infoz.bg