Група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства” в Стара Загора и Казанлък временно няма да работи

Група „Регистрация и отчет на пътните превозни средства и собствениците им“ в Стара Загора, както и звеното Казанлък, няма да работят и няма да бъдат предоставяни услуги след 15:00 часа до края на работния ден на 27 февруари.

Причината е извършване на промени, свързани със софтуерното приложение на системата.

www.infoz.bg  www.infoz.bg