Около 1000 домакинства в Стара Загора ще сменят безплатно старите печки на дърва и въглища

Около 1000 домакинства в Стара Загора ще сменят безплатно старите печки на дърва и въглища

Община Стара Загора е бенифициент по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Програма LIFE на Европейския съюз. Продължителността му е 6 години. Крайната му фаза е заменянето на печките на твърдо гориво с котли, които горят пелети или газ.

От тази възможност безплатно ще се възползват около 1000 старозагорски домакинства, съобщи главният еколог на Общината Маргарита Георгиева. Стойността на проекта е 2,9 млн. лева, като 1,160 млн. лева от тях са собствено участие на Общината, а останалата сума е грант.

Ще бъдат закупени две стационарни измервателни станции, които ще измерват и фини прахови частици по-малки от 2,5 и 10 микрона. Те ще бъдат монтирани на проблемни места в града. След това ще се направи мащабно социологическо проучване сред населението, за да се придобие информация за начините на отопление и какви са нагласите на хората за преминаване към алтернативно гориво. През втория етап на проекта 80 домакинства ще получат котли пелети или на газ. През последните три години на проекта ще се осъществи същинското преминаване към алтернативно гориво.

Старите печки ще бъдат иззети от Общината и предадени за скрап. Новите горивни съоръжения ще бъдат собственост на Общината в продължения на 5 години, след което ще бъдат придобити от домакинствата.

През последните две години на територията на Стара Загора няма отчетени превишения на установените норми за нито един от показателите за качество на атмосферния въздух, в резултат на изпълнението на разнообразните мерки, насочени към намаляването на фините прахови частици, като цялостно обновяване на градския транспорт и газифициране. Реализирането на проекта за подмяна на старите печки е крачка към намаляване на замърсяването на въздуха, което е в резултат на отопление на дърва и въглища, заяви Маргарита Георгиева.

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg