Обсъдиха реконструкцията на Руския пазар и зоопарка в Стара Загора

Предстои реконструкция на пазара за индустриални стоки и на зоопарка в Стара Загора

Покрит пазар с минимум 135 търговски щанда ще бъде оформен на мястото на стария Руски пазар в Стара Загора. Проектирана е четирилентова улица „Кап. Петко войвода“ с тротоари, в обхват от кръговото кръстовище при бул. „Цар Симеон Велики“ до пресечката с бул. „Славянски“.

Там ще бъде изградено ново кръгово кръстовище. Това предвижда проект на Община Стара Загора, който беше представен от главния архитект Виктория Грозева по време на обществено обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Фонд за устойчиви градове, предназначен за изпълнение на инвестиционни проекти.

Средствата ще се използват за реализацията на проектите „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския пазар“ и разширение на ул. „Кап. Петко войвода“ и „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“. Максималният размер на дълга е 10,2 млн. лева, като 6 млн. лева от тях ще се използват за проекта за Руския пазар, а останалите 4,2 млн. лева - за реконструкцията на зоопарка, съобщи главният финансист Цанка Ганева. Тя уточни, че за зоопарка има разработен бизнес план, предстои да се разработи такъв и за пазара. По думите ѝ, до момента са сключени около 70 договора за търговски площи, с наети 17 маси, като някои са по за 2 - 3 клетки, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Главният финансист разясни още, че Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от оперативната програма чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ) за финансиране на такива доходоносни обекти, каза още Ганева. Тя даде пример с централния градски пазар, изграден по програма JESSICA, който в момента успява с реализираните приходи да обслужва дълга си. Доходоносни обекти, изградени с нисколихвен кредит, са ни необходими, допълни тя.

Фонд за устойчиви градове е избран за фонд за градско развитие за регионите София и Южна България след проведена обществена поръчка от Фонд мениджър на финансови инструменти в България през август 2018 г. Общият ресурс, с който фондът разполага е в размер на 342.37 млн. лева, като 202 млн. лева са средства от Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020, а 140,3 млн. лева или 41% от предоставения ресурс са съфинансиране, осигурено от партньорите във Фонд за устойчиви градове – ОББ и ФЛАГ.

Територията на „Руския пазар“, наречена така през 90-те години на миналия век, от дълги години има окаян вид, с покритие от метална конструкция и ламарина, със самоделни покрития за защита на търговците от слънце, дъжд и вятър. Нелицеприятният облик на тържището ще бъде заменен от устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда.

Покритият пазар, който ще обслужва близките квартали „Казански“ и „Три чучура – юг”, ще бъде с разгъната застроена площ до 2000 кв. метра, с иновативна визия, енергоефективни материали, модерна вентилация и климатизация. Предвидената търговска площ е с възможност за обособяване на зони с различна тематичност на предлаганите стоки и изделия. Обособено е прилежащо площадно пространство с декоративна настилка, паркинги за посетителите и за зареждане за около 100 автомобила, пейки, перголи, фонтани, водни ефекти, художествени елементи, осветителни тела. Предвиждат се богато озеленени площи с дървесни видове, храстова растителност и цветни партери, всичко което може да превърне тази част на града във вторичен градски център. Секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов съобщи, че към момента има голям интерес за наемане на търговски площи там, което наред с подобрените условия на физическата среда, ще допринесе за засилването му.

zooparkЗоопаркът на Стара Загора, разположен в живописна местност на територията на парк "Аязмото" на площ от 74 дка, е създаден на 26 април 1957 година. В него се отглеждат около 400 екземпляра от приблизително 80 вида бозайници, птици и земноводни. Лицензиран е от 2008 г., с подновен лиценз през 2015 г. и е един от малкото в страната с два лиценза. От септември 2015 г. е и със статут на спасителен център. Чрез реконструкцията на Зоопарк Стара Загора ще се постигне атрактивна и възпитаваща среда за жители и гости на града. В първата година след реконструкцията ще са необходими до 1,5 млн. лв. от бюджета на общината за издръжката му, но в следващите години обектът ще се самоиздържа, съобщи Цанка Ганева.

Проектното предложение цели оразмеряване на всички подобекти в съответствие с действащите архитектурно-строителни норми и изискванията на Наредба №6/23.10.2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни.

Предвижда се събаряне на компрометираната стара сграда и изграждане на нова сграда на две нива. Ще бъдат създадени нови пешеходни алеи в зоната на административната сграда и тоалетните за посетители, както и между някои клетки с цел увеличаване на функциониращите площи за животни, стана ясно още днес.

Предстои намерението за поемане на дългосрочен дълг от Фонд за устойчиви градове, предназначен за изпълнение на инвестиционни проекти, да бъде подложено на гласуване на сесия на Общинския съвет.

LIST5 3

ZOO 12

ZOO 17

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема