Министър Лиляна Павлова ще участва в дискусия

Третата национална дискусия в рамките на кампанията "Да! На българската икономика" ще се проведе на 2 юли от 11:00 часа в зала "Славейков" в сградата на Община Стара Загора. Ще бъдат обсъдени промените в законодателството, които да подпомогнат публично-частните партньорства и проекти, осъществявани чрез евросредствата в областта на инфраструктурата.

Друга основна тема е алтернативи за финансиране – възможности за партньорство между бизнес и държава в областта на дуалното образование.

В дискусията ще участват:

  • Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството
  • Проф. дпн Тодор Танев – министър на образованието и науката
  • Ваня Кастрева – Заместник-министър на образованието и науката
  • Зорница Русинова – Заместник-министър на труда и социалната политика

По време на форума в бизнесът ще може да постави своите проблеми директно пред институциите, от които зависи тяхното решаване.

Организатори на кампанията "Да! На българската икономика" са: вестници „Стандарт”, „Преса” и „Строител”, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Камарата на строителите в България.

infoz autor www.infoz.bg