Оперативна програма "Региони в растеж" осигурява средства за образованието и спешната помощ

Оперативна програма "Региони в растеж" за периода 2014 - 2020 г. подкрепя две много важни реформи - в образованието и в здравеопазването. Над 220 млн. лева са целево предназначени за ремонт на сградите и създаване на лаборатории във всички професионални гимназии в страната, за да могат учениците да получават практическа подготовка.

Лиляна Павлова за финансирането на програма Региони в растежСтана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която участва в национална дискусия в Стара Загора. Тя добави, че практическата подготовка е от изключителна важност, защото липсват добре подготвени кадри за нуждите на българския бизнес.

По новата оперативна програма "Региони в растеж" са предвидени 160 млн. лева за подкрепа на реформата в спешната медицинска помощ. Всички над 170 спешни здравни центрове в страната ще бъдат ремонтирани и преоборудвани. Ще бъдат закупени и минимум 300 нови линейки за тях, добави още министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg