Община Стара Загора е против изграждането на цех за производство на олово

Община Стара Загора е изразила несъгласие с изграждането на Цех за преработка на олово до кв. „АПК”, става ясно от становище, изпратено до директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, на 19 юли 2018 г. Инвестиционното намерение е на „Ресайкъл Компани” ЕООД – Свищов.

Общественото обсъждане ще се проведе на 10 юни от 11:00 часа в зала № 2 в сградата на Община Стара Загора.

todorov olovoОбщина Стара Загора е против изграждането на цех за олово на територията на града

„Ние ще направим всичко възможно да защитим интересите на гражданите на Стара Загора, да не позволим каквото и да е замърсяване в града и няма да позволим да бъдем заложници на интереси, които биха могли да доведат до негативен ефект на населението“. Това заяви кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров по повод намерението на инвеститор за изграждане на цех за олово на територията на складова база в кв. АПК. „Решихме в деня на общественото обсъждане да предложим на „Ресайкъл Компани” ЕООД да оттегли инвестиционното си намерение за изграждане на цех за олово на територията на Стара Загора. Надяваме се той да го приеме. Ако не го приеме вървят процедури, а Община Стара Загора ще предложи на Експертния съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите да не одобри предложението. Ще упълномощим и нашия представител да даде отрицателен вот на съвета“, каза зам.-кметът на Стара Загора Йордан Николов. Той представи хронологията на заявеното инвестиционно намерение и становището на общината, което ще бъде представено на предстоящото общественото обсъждане в понеделник, както и на експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите.

С цел защита на обществения интерес на жителите на кв. „Кольо Ганчев“ и кв. АПК, на работещите в района на Южна промишлена зона и на всички граждани на Стара Загора, в изпълнение на генералната стратегическа цел на общинска администрация „Подобряване качеството на живот на населението в Общината чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване природните дадености на региона“ и отчитайки проявената широка обществена активност, Община Стара Загора ще предложи на Експертния екологичен съвет към Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да вземе решение за неодобрение реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово“, информира зам.-кметът Николов.

Предстои и обществено обсъждане в понеделник в 11:00 часа в зала 2 на Община Стара Загора. Всеки гражданин може да изрази позиция и мнение, припомни кметът Живко Тодоров. Зам.-кметът Йордан Николов изброи само част от точките, по които Община Стара Загора възразява на изграждането на цеха. „Инвестиционното намерение по своя обхват, капацитет и технология е предприятие от тежката промишленост, отрасъл цветна металургия. Капацитетът на инсталациите предвижда преработка на повече от 2800 тона суровини, която по своя състав представляват опасни отпадъци съдържащи олово. Те нямат произход от територията на регион Стара Загора, нито се генерират от битовата дейност на общината“, припомни Йордан Николов. Той добави, че в доклада по оценка на въздействието върху околната среда и в договора за наем на терена не са описани мерки за крайно обезвреждане и възстановяване на терена след прекратяване на дейността. „Недопустимо е да не се предвиди и локално съоръжение за пречистване на води“, каза още заместник кметът. Той припомни също, че разстоянието до най-близката жилищна сграда е едва 800 метра, намира се и в непосредствена близост до животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи.

Кметът Живко Тодоров призова обществеността на Стара Загора да бъде активна по време на общественото обсъждане в понеделник, тъй като на него ще има представители както на инвеститора, така и на всички отговорни институции. „Ресайкъл Компани” ЕООД – Свищов, който е организатор на общественото обсъждане, е уведомил в законния 30-дневен срок общината за неговото провеждане и той е определил началния час, както е по закон. Общината от своя страна трябва да предостави необходимата зала, обясниха от администрацията. 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

* * *

Кметът Живко Тодоров публикува в понеделник, 3 юни, във фейсбук позицията на Община Стара Загора, относно доклада на Регионалната инспекция по околната среда и водите, което администрацията ще защитава по време на общественото обсъждане. Кметът призова гражданите за активност.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кметът Йордан Николов представиха становището на Общината за инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на олово

Репортаж - Йордан Николов: Още през лятото на миналата година Община Стара Загора изрази отрицателно становище до Регионалната инспекция по околната среда и водите за намерението за изграждане на Цех за преработка на олово

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни