„Ресайкъл Компани” се отказва от строителство на цех за производство на олово в Стара Загора

Частният инвеститор, който изрази намерение за строителство на цех за производство на олово в Стара Загора, се отказва от изпълнението на проекта. Фирмата „Ресайкъл Компани” ЕООД изрази позицията си в писмо, изпратено до медии.

olovoОтказът идва часове преди организираното обществено обсъждане по темата - в понеделник от 11 часа в зала на Община Стара Загора. В позицията си частният инвеститор обвинява Община Стара Загора, че за няколко месеца е сменила позицията си. Управителят Йордан Георгиев уточнява, че процедурата по инвестиционното предложение е започнала през 2017 г. и във всеки от етапите му то е било съгласувано с еколози, юристи, икономисти и с местни и държавни органи.

„За нас обаче е напълно необяснима смяната на позицията на един от основните участници в съгласувателната процедура – Община Стара Загора, която само в рамките на 4 месеца дава две коренно противоположни становища, свързани с реализацията на проекта... - се казва в позицията на „Ресайкъл Компани” ЕООД. - Към настоящия момент обаче, достигайки един от крайните етапи на реализация на този изключително сложен и амбициозен проект, ние разбираме, че не можем да се доверим на представителите на Общината, а това означава също така, че и не можем да си партнираме с нея за в бъдеще. С оглед изложеното по-горе, за нас, като инвеститори, но и като отговорни специалисти, бъдещата реализация на проекта става безпредметна, и в резултат на това, ние заявяваме нашето оттегляне от обявеното инвестиционно намерение.“

От фирмата заявяват, че ще търсят компенсация за направените от тях разходи.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров контрира, че още от самото начало позицията на Общината е била недвусмислено против опасно за здравето производство с неясна технология. Това е записано и в становището, изпратено в началото на годината до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора. Той уточни, че представители на общинската администрация ще отидат на обявеното за 11:00 часа в понеделник обществено обсъждане с готовност да заявят отново позицията на Общината.

* * *

Пълен текст на позицията на „Ресайкъл Компани” ЕООД

Дружеството „Ресайкъл Компани” ЕООД е учредено през юли 2017 г. с основен предмет на дейност преработка и рециклиране на отпадъци. Още от самото начало на учредяването му, в екипа на дружеството са привлечени утвърдени специалисти в областта на екологията, физиката, управлението на отпадъците и опазването на околната среда. Всички проекти на дружеството са реализирани под стриктния контрол както на държавните институции, така и на частни лаборатории, с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Дружеството винаги се е ръководило от принципите на устойчиво развитието; предимството на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него; участието на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда; съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие; интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения. Неведнъж дружеството е участвало в различни социални и благотворителни инициативи.

Инвестиционното предложение „Изграждане на цех за производство на олово” стартира през 2017 г. и беше последователно разработвано с участието на водещи експерти – еколози, икономисти, юристи и т.н. Във всеки един етап от развитието на проекта, същият беше съгласуван с компетентните местни и държавни органи, а в немалко случаи бяха съобразявани и предложения, които постъпваха от отделни граждани. През последните няколко дни обаче, в навечерието на насроченото за 10.06.2019 г. обществено обсъждане на инвестиционното предложение, срещу нашето дружество бе подета негативна медийна кампания, която в голяма степен рефлектира и върху обществените нагласи за реализация на проекта. Стигна се до там, че Община Стара Загора промени своето положително становище за изграждането на цеха, като само преди няколко дни посочи, че инвестиционното намерение е абсолютно неприемливо. Собственикът на „Ресайкъл Компани” ЕООД, както и привлечените инвеститорите в проекта, винаги са се отнасяли с необходимия професионализъм и отговорност към всяка една забележка, критика или дори негативен коментар, свързан с осъществяването на един или друг проект от компанията или дружествата, свързани с нея.

За нас обаче е напълно необяснима смяната на позицията на един от основните участници в съгласувателната процедура – Община Стара Загора, която само в рамките на 4 месеца дава две коренно противоположни становища, свързани с реализацията на проекта. Местните органи, както и гражданите на населените места, в които работим, са наши партньори и ние винаги сме търсили тяхното последователно и предвидимо поведение. Към настоящия момент обаче, достигайки един от крайните етапи на реализация на този изключително сложен и амбициозен проект, ние разбираме, че не можем да се доверим на представителите на Общината, а това означава също така, че и не можем да си партнираме с нея за в бъдеще. С оглед изложеното по-горе, за нас, като инвеститори, но и като отговорни специалисти, бъдещата реализация на проекта става безпредметна, и в резултат на това, ние заявяваме нашето оттегляне от обявеното инвестиционно намерение. В същото време, следва да се има предвид, че реализираните разходи, както и пропуснатите ползи, няма как да бъдат оправдани с непоследователното отношение на компетентната Община, поради което ние заявяваме, че ще търсим справедлива компенсация.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема