Стара Загора е домакин на национално ученическо състезание

На 27 юни 2019 г. от 9 часа в парк „Пети октомври” в Стара Загора ще се проведе Националния етап на ХVІІ ученическо състезание Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2019. Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г.

sastezanieПредставителни отбори от всички области ще премерят сили като демонстрират знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа до лекарска помощ.

Организатор на проявата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните работи и Национален дворец на децата (Министерство на образованието и науката), в партньорство с Община Стара Загора и Български червен кръст – Стара Загора. Целите на състезанието са да се проверят нивото на придобитите от учениците знания и навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации, да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

Можете да следите съдържанието на сайта чрез:

emailКанала ни в Telegram

emailЕмисията в Twitter

emailСтраницата ни във Facebook

emailКанала ни във Viber