Извършва се ремонт на бул. „Крайречен” в Стара Загора

Извършва се ремонт на бул. „Крайречен” в Стара Загора

Започна рехабилитация на бул. „Крайречен“, в отсечката от ул. „Христина Морфова” до надлеза на бул. „Никола Петков" в Стара Загора. Предвижда се подмяна на бордюри, ремонт на западния тротоар и изграждане на нов от източната страна. Цялостно ще бъде преасфалтирана и заздравена основата в участъците, където е необходимо. 

Дейностите включват още и подмяна на уличното осветление на целия булевард, полагане на нова пътна маркировка и знаци, а също и изграждане на дъждоприемни шахти. Ремонтът е със срок два месеца.

remont bul krayrechen 02

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема