Районният прокурор на Стара Загора Гриша Мавров встъпи в длъжност

Прокурор Гриша Мавров, който бе избран преди дни от Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно за административен ръководител на Районната прокуратура в Стара Загора, встъпи в длъжност. На заседанието на ВСС неговата кандидатура бе подкрепена с 20 гласа “за”. Мавров има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт.

Гриша МавровТой е работил като прокурор в Ямбол и Стара Загора. Гриша Мавров е споделил пред членовете на ВСС, че натрупаният опит го е научил оптимално да организира и структурира своята работа и ръководи конкретни разследвания.

В концепцията си, представена на заседанието на Висшия съдебен съвет, Мавров е обявил своите приоритети като административен ръководител през следващите пет години. Те са свързани с повишаване качеството на работа и отстраняване на слабости при разследването, прецизността на прокурорската дейност и др. Според него трябва да бъдат провеждани обучения на прокурори, разследващи полицаи и следователи за повишаване на подготовката им, както и колегиуми за обсъждане на съдебната практика по наказателни дела.

infoz autor www.infoz.bg

Мини Марица изток

Най-четеното от последните дни