Деца се обучават с творчески игри

В Детска градина №10 „Светлина” в Стара Загора започна изпълнението на нов проект „Играта в предучилищна възраст - образователни, социални и емоционални ползи“, информира директорката Йоанна Димитрова. Проектът е спечелен пред Център за развитие на човешките ресурси и ще бъде финансиран с 11 хиляди евро чрез програма Еразъм+.

Проектът ще продължи до 31 май 2020 г. Многобройни са заложените дейности по проекта. Тези от тях, насочени към децата, включват: презентиране на иновативни игри, авторски игри за екологично възпитание, система от игри за формиране на диалогично-комуникативни умения, игри за формиране на сътрудничество и формиране на нравствени модели за поведение. Играта е изведена като част от обучението с цел да се насърчи творчеството на децата.

detsa proekt„Игровата структура приканва учителите  и децата да инициират и поддържат определена степен на игривост, закачливост в цялостното образование на детето, дори когато образователните намерения изискват поддържаща структура. По този начин игривостта става характеристика на взаимодействието между възрастния и детето“, обясни Димитрова.

Децата ще участват и в игри за преодоляване на агресията, за формиране на емпатия, за развитие на наблюдение, слушане. В различни дейности малчуганите ще бъдат приобщени към духовността на възрастните – с пресъздаване заедно на празнично-обредната система на българите и други, уточняват от пресцентъра на Община Стара Загора.

Важна част от проекта е квалификацията на персонала на  детска градина „Светлина“ – с езикови курсове и организирани практически дейности веднъж в месеца.

„Визитна картичка“ на детското заведение е уникалната работа с родителите и общността. Нови дейности в посока укрепването на тези връзки са заложени и в новия проект – курсове за споделяне на опит със студенти, колеги и родители за позитивни и ефективни възпитателни взаимодействия с децата, още и тренинги на тема „Детската градина и формиране на отношение към европейската общност“. След приключването на проекта са предвидени дискусии за междукултурния опит и прилагането му в детската градина и открити уроци пред студенти и колеги за методиката на работа „Учене чрез преживяване“.

Изключително важна част от проекта е международният обмен на опит в предучилищното възпитание, в който ще участват и педагози от детската градина. Първият курс е  на тема „Геймификацията в образованието“, която ще се проведе в периода 20.07 - 26.07.2019 в испанската столица Мадрид.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема