Започва реконструкция на кръстовище в Стара Загора, осигуряващо връзка с изхода към автомагистрала „Тракия” и към Раднево

Започва реконструкция на кръстовище в Стара Загора, осигуряващо връзка с изхода към автомагистрала „Тракия” и към Раднево

От утре, 10 юли, започва реконструкцията на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ (пътната връзка за град Раднево, в кв. „Кольо Ганчев“) в Стара Загора. Изпълнението на проекта предвижда изграждане на кръгово движение.

Промяната цели да подобри транспортно-техническото функциониране на кръстовището, да оптимизира организацията и безопасността на движението, както и да намали скоростта на преминаващите през него превозни средства. Специфичната конфигурация на съществуващото сега кръстовище позволява да се изгради централен остров с формата на елипса.

Срокът на изпълнение на проекта е 80 календарни дни. Дейностите ще бъдат финансирани с близо 480 хил. лева. Извършването на ремонта не налага промяна на маршрутите на обществения транспорт в Стара Загора.

Работният участък обхваща 235 метра от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и 70 метра от ул. „Загоре“. Геометричното решение предвижда две ленти за движение в посока север - юг, които безпрепятствено ще отвеждат движението извън града и една лента за движение направо при влизане в Стара Загора. Предвидени са и ленти за движение от и към Раднево по ул. „Загоре“. Строително-монтажните работи ще се извършват на три етапа, съгласно временна организация на движението по време на строителството, с цел непрекъснато пропускане на преминаващи превозни средства.  Първият етап включва дейности по югоизточното платно на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и по югозападното платно на ул. „Загоре“, съобщават от Община Стара Загора.

Ще бъдат ремонтирани още прилежащите тротоарни настилки, предвидено е и озеленяване в елипсата. Ще се изградят допълнителни дъждоприемни шахти и канализация за дъждовни води. Дейностите предвиждат и преустройство на тролейбусната контактна мрежа и улично осветление.

www.infoz.bg  www.infoz.bg