Максималният бал за прием след седми клас в Стара Загора е 499 точки

Максималният бал за прием след седми клас в Стара Загора е 499 точки

Обявени са резултатите за прием в гимназиите и средните училищата в Стара Загора след завършен 7-и клас. Класирането показва, че ученикът с най-висок бал (499 точки) е приет в паралелката с английски и немски език в Езикова гимназия „Ромен Ролан”. Минималният бал за прием в езиковата гимназия на първо класиране е 247 точки.

Постигнатият резултат от 499 точки е само с една точка по-малко от максимално възможните 500 точки.

На второ място по най-висок бал, с който е класиран ученик, е Професионалната природоматематическа гимназия „Никола Обрешков” в Казанлък. В тази гимназия е класиран ученик с максималният бал от 496,5 точки в профил математика с интензивно изучаване на английски език. Минималният бал за прием е 304 точки. На трето и четвърто място в област Стара Загора по бал са езикови паралелки от Езикова гимназия „Ромен Ролан”, показва справка, публикувана на сайта на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Важно за седмокласници и техните родители след първия етап на класиране:

от 12.07.2019 до 16.07.2019 г.

Важно е да знаете:

  1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
  2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и:
    - да се запишете;
    или
    - да подадете заявление за участие във второ класиране.

Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране.

Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.

3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.

4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.

 

№ по ред

Училище

Паралелка

Минимален бал

Максимален бал

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0048  Чужди езици АЕ-НЕ

423.000 

499.000 

2400262  ППМГ "Н. Обрешков"

0008  профил "Математика" с интензивно изучаване на английски език

304.000 

496.500 

3  

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0051  Чужди езици НЕ-АЕ

399.500 

494.000 

4   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0051  Чужди езици НЕ-АЕ

436.000 

494.000 

5   

2400102  ППМГ "Гео Милев"

0053  Софтуерни и хардуерни науки с АЕ

375.250 

490.500 

6   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0049  Чужди езици АЕ-ФЕ

352.000 

483.000 

7   

2400262  ППМГ "Н. Обрешков"

0011  професия  "Приложен програмист" с инт. изуч. на англ. език

355.250 

479.500 

8   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0048  Чужди езици АЕ-НЕ

379.000 

478.500 

9   

2400102  ППМГ "Гео Милев"

0055  Природни науки с АЕ

327.000 

470.500 

10   

2400106  СУ "Максим Горки"

0060  Чужди езици ИИЧЕ - ИЕ с АЕ

294.500 

468.000 

11   

2400262  ППМГ "Н. Обрешков"

0010  профил "Природни науки " с инт. изуч. на английски език

350.000 

468.000 

12   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0049  Чужди езици АЕ-ФЕ

406.000 

466.500 

13   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0052  Чужди езици НЕ-ФЕ

377.000 

464.500 

14   

2402131  ПГСАГ "Лубор Байер"

0072  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с РИЧЕ - НЕ

324.500 

457.500 

15   

2402016  Търговска гимназия

0078  Електронна търговия с РИЧЕ- АЕ

315.000 

453.250 

16   

2402131  ПГСАГ "Лубор Байер"

0071  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА с РИЧЕ - АЕ

362.500 

443.000 

17   

2400264  СУ "Е. Антим І"Казанлък

0012  Чужди езици - английски език с немски език

342.500 

441.750 

18   

2402016  Търговска гимназия

0077  Икономика и мениджмънт с РИЧЕ- НЕ

282.750 

440.250 

19   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0050  Чужди езици ФЕ-АЕ

394.000 

439.000 

20   

2400102  ППМГ "Гео Милев"

0054  Математика и информатика с АЕ

254.250 

436.750 

21   

2402016  Търговска гимназия

0076  Оперативно счетоводство с РИЧЕ - АЕ

273.750 

430.250 

22   

2400106  СУ "Максим Горки"

0062  Чужди езици ИИЧЕ - РЕ с АЕ

266.000 

430.000 

23   

2400116  НПГВМ "Иван Павлов"

0081  Ветеринарен техник с АЕ

167.000 

429.500 

24   

2400106  СУ "Максим Горки"

0061  Чужди езици ИИЧЕ - КЕ с АЕ

216.500 

425.000 

25   

2401178  СУ "П.К.Яворов"

0095  Профил "Математически" с интензивно изучаване на англ.език

176.500 

423.000 

26   

2402016  Търговска гимназия

0079  Банково дело с РИЧЕ- НЕ

253.750 

420.250 

27   

2400264  СУ "Е. Антим І"Казанлък

0014  Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на АЕ

317.000 

418.500 

28   

2400106  СУ "Максим Горки"

0059  Чужди езици ИИЧЕ - АЕ с РЕ

288.000 

417.500 

29   

2400264  СУ "Е. Антим І"Казанлък

0013  Предприемачески с интензивно изучаване на АЕ

317.000 

413.500 

30   

2402131  ПГСАГ "Лубор Байер"

0075  ГЕОДЕЗИЯ с РИЧЕ - АЕ

314.000 

405.000 

31   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0050  Чужди езици ФЕ-АЕ

286.500 

400.000 

32   

2401052  СУ "Гео Милев"

0044  Организатор Интернет приложения

169.000 

399.000 

33   

2400263  ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"Кк

0020  Хуманитарни науки с РИЧЕ

193.500 

392.500 

34   

2400107  СУ "Иван Вазов"

0063  "Софтурни и хардуерни науки с инт. изучаване на англ.език"

248.500 

389.500 

35   

2400265  ПГ"Ив.Хаджиенов",Казанлък

0028  Компютърна техника и технологии

246.000 

380.500 

36   

2403264  ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН"

0052  Чужди езици НЕ-ФЕ

247.000 

378.500 

37   

2400116  НПГВМ "Иван Павлов"

0082  Ветеринарен лаборант с АЕ

107.000 

376.500 

38   

2400262  ППМГ "Н. Обрешков"

0009  "Софтуерни и хардуерни науки" с инт. изуч. на англ. език

305.000 

373.750 

39   

2401178  СУ "П.К.Яворов"

0096  Профил "Природни науки"

104.000 

359.000 

40   

2400165  ПГОХ" Райна Княгиня"

0089  Кетъринг  с РИЧЕ - АЕ

203.000 

355.250 

41   

2402131  ПГСАГ "Лубор Байер"

0073  ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО с РИЧЕ - АЕ

271.500 

351.500 

42   

2400165  ПГОХ" Райна Княгиня"

0088  Организация на хотелиерството с РИЧЕ- АЕ

244.000 

351.250 

43   

2400268  ПГ по ЛПТ, Казанлък

0027  Ресторантьор - Кетъринг - НИНРИЧЕ - AE

80.000 

346.000 

44   

2401178  СУ "П.К.Яворов"

0097  Профил "Хуманитарни науки"

75.000 

344.000 

45   

2400165  ПГОХ" Райна Княгиня"

0091  Организация на туризма и свободното време с РИЧЕ- АЕ

186.000 

341.000 

46   

2400265  ПГ"Ив.Хаджиенов",Казанлък

0031  Мехатроника

193.000 

338.000 

47   

2400116  НПГВМ "Иван Павлов"

0080  Ветеринарен техник с РИЧЕ АЕ

170.000 

336.500 

48   

2400165  ПГОХ" Райна Княгиня"

0090  Производство на кулинарни изделия и напитки  с РИЧЕ- АЕ

209.500 

335.000 

49   

2400112  ПГЕТ"Г.С.Раковски"

0066  Електрообзавеждане на производството

86.500 

332.500 

50   

2401179  ПГСС, гр. Чирпан

0098  Организатор на туристическа агентска дейност

133.000 

325.000 

51   

2400014  СУ "ЖЕЛЕЗНИК"

0064  Софтуерни и хардуерни науки с разш. изучаване на АЕ

148.000 

324.500 

52   

2402131  ПГСАГ "Лубор Байер"

0074  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО с РИЧЕ - АЕ

277.500 

323.500 

53   

2406129  СУ"Хр.Смирненски"Гурково

0002  "Готвач"

70.000 

322.500 

54   

2404107  СУ "Васил Левски"

0007  Сътрудник по управление на индустриалните отношения

30.000 

321.000 

55   

2400117  ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"

0085  Приложно програмиране с РИЧЕ АЕ

168.500 

319.500 

56   

2400117  ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"

0086  Компютърна техника и технологии с  РИЧЕ  АЕ

162.000 

318.000 

57   

2401179  ПГСС, гр. Чирпан

0101  Машинен техник

137.000 

316.000 

58   

2400263  ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"Кк

0018  Обществени науки с РИЧЕ

172.500 

315.500 

59   

2400117  ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"

0087  Компютърни мрежи с РИЧЕ  АЕ

94.000 

313.000 

60   

2401053  ПГ, гр.Раднево

0047  Техник по автоматизация

87.000 

311.500 

61   

2400268  ПГ по ЛПТ, Казанлък

0026  Хотелиер - Организация на  хотелиерството - РИЧЕ - АЕ

67.000 

308.500 

62   

2400112  ПГЕТ"Г.С.Раковски"

0067  Мехатроника

68.000 

307.500 

63   

2404108  ПГЕЕ-Гълъбово

0005  Електрообзавеждане на производството - Електротехник

106.000 

306.000 

64   

2400117  ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"

0084  Системно програмиране с РИЧЕ АЕ

205.000 

305.500 

65   

2400268  ПГ по ЛПТ, Казанлък

0025  Организ. интернет приложения - Електронна търговия - РИЧE-АЕ

72.000 

305.000 

66   

2400265  ПГ"Ив.Хаджиенов",Казанлък

0030  Машини и системи с ЦПУ

107.000 

303.000 

67   

2400265  ПГ"Ив.Хаджиенов",Казанлък

0029  Строителство и архитектура

84.000 

301.500 

68   

2400119  ПГ по СД

0094  Мебелно производство- дуална форма

57.000 

298.000 

69   

2400263  ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"Кк

0019  Природни науки с РИЧЕ

93.000 

296.500 

70   

2400104  СУ"Васил Левски",Стара Загора

0057  Софтуерни и хардуерни науки с АЕ ИТ

179.000 

294.500 

71   

2400116  НПГВМ "Иван Павлов"

0083  Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки с АЕ

158.500 

292.000 

72   

2403098  СУ "Христо Ботев"

0001  Билкарство

30.000 

286.500 

73   

2400112  ПГЕТ"Г.С.Раковски"

0065  Електроенергетика РИЧЕ АЕ

74.000 

286.250 

74   

2400174  СУ "Христо Ботев"

0056  соц. асистент подпомагане на деца без ИИЧЕ без РИЧЕ  АЕ

30.000 

274.500 

75   

2409139  СУ "Христо Ботев" П. Баня

0042  Електронна търговия РИЧЕ - АЕ

58.000 

272.000 

76   

2400261  ПГ"Акад. П. Стайнов"

0015  профил"Предприемачески" с АЕ

30.000 

271.000 

77   

2409140  ПГ по РХ

0040  Сервитьор - барман - Обслужване на заведения в ОХ

50.000 

269.000 

78   

2401053  ПГ, гр.Раднево

0045  Машинен техник

41.000 

262.000 

79   

2401053  ПГ, гр.Раднево

0046  Минен техник

51.000 

254.000 

80   

2400266  ПГ по трансп.и мениджмънт

0021  Икономическа информатика - АЕ

67.000 

234.000 

81   

2400111  ПГМТТ- "Н. Й. Вапцаров"

0070  Електрически превозни средства

30.000 

229.000 

82   

2409140  ПГ по РХ

0039  Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки

80.000 

229.000 

83   

2400111  ПГМТТ- "Н. Й. Вапцаров"

0068  Автотранспортна техника

96.000 

227.500 

84   

2400266  ПГ по трансп.и мениджмънт

0022  Автотранспортна техника - АЕ

66.000 

224.000 

85   

2401179  ПГСС, гр. Чирпан

0100  Електромонтьор

102.000 

222.000 

86   

2400111  ПГМТТ- "Н. Й. Вапцаров"

0069  Машини и системи с ЦПУ

71.000 

219.000 

87   

2405117  ПГСС "Гео Милев", гр.Мъглиж

0035  Агроеколог

69.000 

214.000 

88   

2405117  ПГСС "Гео Милев", гр.Мъглиж

0033  Техник на селскостопанска техника

89.000 

213.000 

89   

2400261  ПГ"Акад. П. Стайнов"

0016  Професия"Фризьор"

30.000 

211.000 

90   

2401179  ПГСС, гр. Чирпан

0102  Техник растениевъд

137.000 

203.000 

91   

2404108  ПГЕЕ-Гълъбово

0006  Автомобилна мехатроника - Техник по транспортна техника

56.000 

201.500 

92   

2401052  СУ "Гео Милев"

0043  Обществени науки

30.000 

199.000 

93   

2400266  ПГ по трансп.и мениджмънт

0023  Автомобилна мехатроника - АЕ

60.000 

194.000 

94   

2401179  ПГСС, гр. Чирпан

0099  Техник на селскостопанска техника

117.000 

194.000 

95   

2404108  ПГЕЕ-Гълъбово

0004  Топлоенергетика - Техник на енергийни съоръжения и инсталаци

62.000 

193.000 

96   

2400286  ОУ"Св.Св.Кирил и Методий",с.Ръжена

0032  Работник в заведенията  за хранене и развлечения

42.000 

184.000 

97   

2405117  ПГСС "Гео Милев", гр.Мъглиж

0034  Техник-лесовъд

50.000 

181.000 

98   

2400105  СУ "Христо Смирненски"

0058  Софтуерни и хардуерни науки

68.000 

166.000 

99   

2400837  ОУ "Хр. Ботев" с. Опан

0038  Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

57.000 

164.000 

100   

2400266  ПГ по трансп.и мениджмънт

0024  Електрообзавеждане на транспортна техника - АЕ

92.000 

161.000 

101   

2400261  ПГ"Акад. П. Стайнов"

0017  професия"Козметик"

30.000 

140.000 

102   

2400119  ПГ по СД

0092  Армировка и бетон- дуална форма

51.000 

137.000 

103   

2407132  ПГ  "АТАНАС ДАМЯНОВ"

0036  Електромонтьор

68.000 

130.000 

104   

2407132  ПГ  "АТАНАС ДАМЯНОВ"

0037  Шлосер

48.000 

124.000 

105   

2400119  ПГ по СД

0093  Външни облицовки и настилки- дневна форма

47.000 

123.000 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (информация на Регионално управление на образованието – Стара Загора)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24