Ремонтират оградата на II Основно училище Петко Р. Славейков

Ремонтират оградата на Второ основно училище „Петко Славейков”

Стартираха дейностите по разрушаването и изграждането на нова подпорна стена в южната част на двора на Второ Основно училище „Петко Рачов Славейков“ в Стара Загора. Рехабилитацията на каменната ограда се налага заради вертикални пукнатини и опасно накланяне към улицата.

Това застрашава здравето и живота не само на учениците, но и на всички преминаващи по северния тротоар на бул. „Ген. Столетов“. Очаква се ремонтът да приключи до първия учебен ден.

Настъпилата деформация на подпорната стена е следствие на голямата близост на дърветата по нейното протежение, причинило ерозия на земната основа под фундамента на стената, заради кореновата система на дървесните видове, съобщиха от Община Стара Загора.

Обновяването на оградата се изпълнява на участъци, като така се ограничава срутване на земния насип и накланяне на дърветата към улицата.
Специално за намиране на най-доброто решение на проблема и запазване на максимално количество от съществуващата растителност е създадена комисия от експерти от общинска администрация, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на ландшафните архитекти, включваща и училищното ръководство и настоятелство. Членовете на комисията, чийто председател е главният архитект на Община Стара Загора – арх. Виктория Грозева, предложиха да бъде редуциран обемът на короните на осем от дърветата, които са в близост до стената, както и да се направи обследване на кореновата им система, за да бъдат взети мерки за запазването им.

www.infoz.bg  www.infoz.bg