Клуб "Отворено общество" Стара Загора ще направи селфи на активните неправителствени организации

Клуб "Отворено общество" Стара Загора ще направи снимка на активно работещите неправителствени организации в града. Това е част от дейностите по проект „Селфи 2015. Върховенство на гражданството”. Той е одобрен по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 5 365 евро.

selfi koo stara zagora„Селфи 2015. Върховенство на гражданството” ще направи опит за метафорична снимка на активно работещите НПО от Стара Загора. В кадъра ще влязат граждански организации и представители на неформалните движения. Българският вариант на демокрация, след 25 години преход, все още не се е справил с бедността и корупционните практики. Трудната реформа в здравеопазването, образованието и социалната политика, съдебната система и публичната администрация са реално препятствие за развитието на устойчива среда и за формирането на зряло гражданско общество. У нас има регистрирани над 40 хиляди граждански организации. Независимо как те се самоопределят, като неправителствени (НПО) или нестопански (НСО), граждански сдружения, трети сектор, граждански сектор, или граждански организации, въпросът е кого представляват и как легитимират своите дейности и участие. От една страна, броят на организациите непрекъснато расте, но не със същите темпове се развива потенциалът им да упражняват влияние върху обществените процеси. Картината на гражданското общество в България не се променя с нищо, съобщи ръководителят на проекта Лена Драголова.

Различните движения, неинституционализирани групи в социалните мрежи, блогове и онлайн каузи се оказват ефективен инструмент за формиране на гражданско мнение и мобилизация на активност.

„Селфи 2015” прави опит за преодоляване на тенденциите на ограничена гражданска активност и извежда на преден план върховенството на гражданството. Реализацията на проекта насочва усилия към възстановяване на изтънялата връзка на гражданските сдружения със самите гражданите. Лица от селфито ще бъдат официалните представители на местното гражданското общество. Въпреки скромното гражданско участие, в общността има акумулирана енергия и потенциал.

Целта на проекта е да се стимулира включването на активното гражданство в дейностите на НПО. В рамките на „Селфи 2015” ще бъде съставена анкетна карта за проучване на опита и добрите постижения на всяка местна организация и идентифициране на все още неразработени каузи на общността. Специално място в анкетната матрица ще бъде отделено на връзките на организацията с гражданите и степента на участието им в работата на сектора. Отговорите на анкетата ще очертаят карта на значимите за местната общност проблеми, за решаването на които е необходимо мобилизиране и на гражданска енергия. Голяма част от важните за Стара Загора задачи, освен активно гражданско включване, изискват и формиране на коалиции. „Селфи 2015” ще постави акцент на консолидацията и насочването на гражданската активност към решаването им.

В края на тази година Клуб „Отворено общество” ще навърши 20 години. Историята и развитието на едно от първите граждански сдружения в Стара Загора е част от историята на гражданското общество у нас. Има ли организацията ресурси да решава големи и значими проекти? Как се вписва сред сродните организации или сред големите НПО? И кое прави една гражданска организация малка или голяма? Отговорите се очакват от гражданите на Стара Загора. На Дискусионния форум, организиран по проекта, диалогично ще бъдат търсени нови възможности за местните гражданските сдружения - да не бъдат само наблюдатели и доставчици на услуги, а да заработят заедно с активните старозагорци.

infoz autor www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема