Общински съвет Стара Загора

Стара Загора: Резултати от избора за Общински съвет

Партия ГЕРБ запазва най-много места в Общинския съвет на Стара Загора след проведените местни избори на 27 октомври. Групата на ГЕРБ обаче ще загуби мнозинството си, което имаше в местния парламент. През мандат 2015 – 2019 ГЕРБ имаше 27 съветници в 51-членния Общински съвет. Броят на съветниците от ГЕРБ в следващия Общински съвет е 21.

Окончателните официални резултати от гласуването за избор на общински съветници показват, че за ГЕРБ са гласували 39% от избирателите. БСП остават втора политическа сила в Общинския съвет (14% от гласовете и 7 съветници). Местна коалиция Земеделски Народен съюз е на трето място (12% и 7 съветници) и увеличават влиянието си. Места в новия Общински съвет получават и:

В новия Общински съвет на Стара Загора ще има представители на 12 политически партии и коалиции. От участвалите на изборите партии само 4 не успяха да получат места в Общинския съвет. Без пренареждане са листите на ГЕРБ, на БСП и на Народен съюз и подредбата на на хората в тях се запазва. Има обаче пренареждане на имената в листите на партиите, които са след първите три, заради дадените за кандидатите им преференции.

Имената на хората, които ще получат право да бъдат общински съветници, са:

 • от ГЕРБ - Николай Диков, Йордан Николов, Диян Димитров, Милена Желева, Дарин Петков, Емил Славов, Мария Жекова, Иванка Михайлова, Бояна Танева, Мартин Паскалев, Таньо Брайков, Динко Михайлов, Тихомир Трифонов, Гино Гинов, Николай Николов, Иван Велев, Кремена Мандаджиева, Емил Енчев, Боян Бабанов, Георги Господинов, Стефан Анков
 • от БСП - Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Иван Чолаков, Мариус Кирков, Даниела Лекина, Климент Пенчев
 • от Местна коалиция Земеделски народен съюз - Мария Динева, Методи Пенчев, Митко Маринов, Явор Гънчев, Красимира Чахова, Христо Донев, Иван Иванов
 • от Демократична България Обединение - Димитър Чорбаджиев, Милко Чанков, Нина Димитрова
 • от Българска социалдемократическа партия - Дамян Георгиев, Милена Василева, Мирослав Райков
 • от Алтернатива на гражданите - Янко Янков, Ивета Лазарова
 • от ВМРО - Антон Андонов, Никола Чакалов
 • от ДПС - Юсни Ибрям, Тунджай Йозтюрк
 • от Коалиция Ние гражданите - Стефан Димитров
 • от Движение Нашият град - Петър Желязков
 • от Възраждане - Искра Михайлова
 • от Воля - Боян Кулев

При тези избори общинската избирателна квота е 945. На изборите през 2015 г. за Община Стара Загора квотата беше 1209 гласа.  Квотата определя колко гласа са нужни, за да има определена политическа сила един представител в Общинския съвет. 

11 политическите сили имаха представители в Общинския съвет на Стара Загора в предходния мандат ГЕРБ разполагаше с мнозинства от 27 души (мандатите в Общинския съвет на Стара Загора са 51). Българската социалистическа партия имаше 6 мандата. Народен съюз и Реформаторският блок – по 4-ма съветници.По двама свои представители получиха три партии - АБВ, ДПС и "Истината за Стара Загора". Мандатите до 51 бяха запълнени с още 4-ма общински съветници - по един от Българска социалдемократическа партия, Национален фронт за спасение на България (НФСБ), ВМРО и Атака.

Живко Тодоров печели изборите за кмет на община Стара Загора на първи тур

Официални окончателни данни от избора на Общински съвет на Стара Загора

ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИКГЛАСОВЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
 
4 ПП АТАКА 628 1.30%
 
7 Политическо Движение Социалдемократи 342 0.71%
 
8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 634 1.32%
 
14 Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 364 0.76%
 
26 коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 2 071 4.30%
 
27 коалиция Ние, Гражданите 1 031 2.14%
 
34 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1 473 3.06%
 
35 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 2 544 5.28%
 
41 ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД 1 048 2.17%
 
43 ПП ГЕРБ 18 644 38.69%
 
48 ВЪЗРАЖДАНЕ 1 080 2.24%
 
55 Движение за права и свободи – ДПС 2 249 4.67%
 
56 БСП за България 6 778 14.06%
 
66 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 2 454 5.09%
 
70 Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ 5 886 12.21%
 
71 Местна коалиция ВОЛЯ 965 2.00%
 
- Не подкрепям никого 1 638

 

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА

А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на СИК) 128 900
Б. Брой на СИК в общината 208
В. Брой на СИК, предали протокол 208

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) 135 412
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) 133 727
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) 21
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) 1 202
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) 58 609

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

4. Бюлетини извън избирателната кутия

4.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „а“ от протоколите на СИК) 69 948
4.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК) 239
4.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК) 0
4.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК) 1
4.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК) 3
4.е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква „е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2 ИК 100

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ

5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от числата по т. 5 от протоколите на СИК) 58 609
6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) 8 780
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) 49 829
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от числата по т. 7.1 от протоколите на СИК) 48 191
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ (сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК) 1 638

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия / коалиция / местна коалиция / имената на независимия кандидатДействителни гласовеНедействителни гласове
4 ПП АТАКА 628 1
7 Политическо Движение Социалдемократи 342 3
8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 634 1
14 Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 364 6
26 коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 2071 7
27 коалиция Ние, Гражданите 1031 10
34 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 1473 8
35 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 2544 20
41 ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД 1048 3
43 ПП ГЕРБ 18644 97
48 ВЪЗРАЖДАНЕ 1080 5
55 Движение за права и свободи – ДПС 2249 54
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 6778 36
66 „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 2454 36
70 Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ 5886 56
71 Местна коалиция ВОЛЯ 965 2
9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) 8 435

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ

Партия, коалицияБрой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция/местна коалиция
4 ПП АТАКА без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
204 123 39 15 23 13 3 11 6 36 5 2 14 17 9
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
16 1 11 9 1 8 7 6 16 13 0 1 1 7 1
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
5 2 0 3                      
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
7 Политическо Движение Социалдемократи без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
83 39 38 10 22 23 14 9 7 7 0 1 15 5 9
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
5 5 5 12 1 3 7 7 11 0 4        
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
8 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
270 90 29 12 84 99 12 10 14 2 1 7 4    
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
                             
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
14 Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
126 61 16 48 26 11 10 3 7 2 4 3 3 6 6
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
2 12 9 3 2 2 2 0              
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
26 коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
448 184 120 158 28 54 15 97 18 26 34 10 23 103 19
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
22 19 9 29 27 40 37 146 22 27 4 26 5 56 8
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
9 16 26 8 4 3 1 2 10 7 59 10 6 7  
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
2 40 15 4 6 15 7                
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
27 коалиция Ние, Гражданите без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
142 131 75 43 125 54 48 117 33 50 14 30 3 20 1
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
21 5 11 5 2 2 2 2 5 1 20 3 16 4 1
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
7 1 2 8 4   17 2 1   1 0 1 1  
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
34 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
477 74 46 113 63 81 52 5 133 70 18 36 24 16 7
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
13 22 25 13 3 8 12 10 6 3 10 26 13 30 26
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
19 19                          
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
35 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
473 122 134 364 53 159 57 111 9 35 5 3 68 114 44
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
23 1 52 5 14 16 23 4 17 3 46 8 7 18 14
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
12 20 11 212 15 17 19 26 5 35 170        
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
41 ПП ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
199 81 105 35 48 106 14 13 34 18 17 6 11 11 8
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
18 18 22 3 21 11 22 5 5 1 1 10 0 5 27
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
11 47 18 7 4 10 1 3 1 0 11 18 8 9 5
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
0 0 0 1 0 12 7                
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
43 ПП ГЕРБ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
8950 1412 553 631 175 173 259 180 120 222 135 122 318 129 264
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
138 216 125 67 159 233 99 220 116 115 175 115 73 121 102
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
279 221 59 114 106 110 307 96 179 52 107 68 51 135 50
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
32 35 102 59 142 519 104                
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
48 ВЪЗРАЖДАНЕ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
428 256 24 55 27 63 23 21 27 20 3 44 7 11 41
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
9 10 2 4 5                    
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
55 Движение за права и свободи – ДПС без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
367 47 936 259 40 92 22 15 7 11 17 3 22 114 194
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
4 5   2 0 5 1 5 1 3 26 38 3 10  
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
2721 351 214 78 135 171 135 344 89 243 33 42 331 274 38
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
30 26 30 18 14 48 43 39 22 20 11 31 76 128 195
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
26 99 144 32 25 61 26 63 53 17 22 15 6 14 10
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
22 24 32 11 17 47 82                
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
66 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
562 136 141 66 148 225 221 148 35 202 58 25 36 127 47
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
61 59 9 45 9 14 18 22 8 16 16        
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
70 Местна коалиция Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
349 377 216 268 259 177 101 120 163 387 47 62 311 83 35
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
47 44 11 39 25 107 60 17 42 185 4 139 26 9 198
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
21 60 15 112 193 59 150 19 126 60 110 320 67 157 8
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
12 20 18 116 69 73 193                
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             
71 Местна коалиция ВОЛЯ без 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
180 22 172 42 33 55 11 12 64 156 56 7 22 33 24
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
23 15 7 18 9 4                  
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
                             
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
                             
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
                             
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
                             
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202    
                             

Източник на информацията

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

24 CHASA 29 10 2019 7

Графика: вестник 24 часа