Ще се изгражда допълнително водоснабдяване в село Казанка

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора ще изгражда допълнително водоснабдяване за село Казанка, което представлява тръбен кладенец с дълбочина 103 м. Това става ясно от инвестиционно намерение на дружеството, публикувано за обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

uran voda kazanka

С цел подобряване качеството на водата подавана до потребителите в с. Казанка, общ. Стара Загора е необходимо да бъде изграден нов тръбен кладенец. Извършено е хидрогеоложко проучване посредством компресорно сондиране. Добиваните нови водни количества ще се смесват със съществуващия водоизточник на селото – дренаж „Топлика 1 и 2“.

Не се очаква генерирани на опасни отпадъци, вредни емисии, съобщават от дружеството.

www.infoz.bg  www.infoz.bg