Община Стара Загора получи награда за социална отговорност

Юбилейна награда „10 години партньорство за социална отговорност“ получи Община Стара Загора от Националния алианс за социална отговорност. Тя се присъжда за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Отличието получи зам.-кметът Йордан Николов.

Той благодари за високата оценка на Общината от името на кмета Живко Тодоров. Наградата беше връчена от Георги Георгиев, председател на алианса, по време на общинската сесия днес.

В зала 2 на Община Стара Загора се проведе и Регионална среща на представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели. В нея участваха представители на социални услуги, на работодатели и на институции, които имат отношение към хората с увреждания.

„Благодаря, че се отзовахте на поканата, защото проблемите за социалната отговорност и социалната ангажираност на работодателите са важни“, каза д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Стара Загора.

„С колегите от Стара Загора работим прекрасно, поздравления за наградата на Община Стара Загора, тук има добри практики и условия да се надгражда и да се развива постигнатото“, сподели Георги Георгиев. Той представи проекта „Партньорство за по-добър живот“, чиято идея е да се изгради активно партньорство в социалната сфера, внасяне на европейски опит и популяризиране на българския за осигуряване на по-добро качество на живота у нас за хората, които имат нужда.

Според Георгиев, развитието на социалните услуги в България е една от успешно развиващите се сфери, но като контрапункт стои въпросът за заетостта на хората с увреждания. По данни на алианса, у нас има 1,4 млн. хора с увреждания. От тях 840 хиляди са в трудоспособна възраст, 99 хиляди работят на отворения пазара на труда и 1000 са в специализирани предприятия. Бяха представени и различните форми на подкрепа, които обаче са недостатъчни. Има нужда от нов подход и нови решения, необходимо е обединение на всички, които имат отношение към този сектор.

От Националния алианс за социална отговорност предлагат създаването на две национални мрежи. Едната да е на социалните услуги, а втората на социално отговорните работодатели.

sreshta

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема