Община Стара Загора иска да създаде Регионален иновационен център

Община Стара Загора иска да създаде Регионален иновационен център

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет в Стара Загора на 15 януари от 9:00 часа в зала „П. Р. Славейков”. Ще бъде обсъдено искането на Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза, чрез което да се кандидатства с проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020“ за създаване на Регионален иновационен център.

Той е насочен към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностика, оценка и лечение на пациенти със социално значими заболявания.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема