Община Стара Загора осигурява 90 000 лева за ин витро процедури

33 предложения са включени в дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Стара Загора. На 13 февруари ще се гласува бюджета за 2020 г., съобщи председателят на местния парламент Мария Динева. В пресконференцията участва и Диян Димитров, представител на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Общинския съвет. Становищата на комисиите са положителни, в пет от тях бюджетът е приет с пълно мнозинство.

dimitrov dineva

И тази година той е консервативен и предвидим, разходите са съобразени с приходите. Това е принцип, който се спазва“ - категоричен е Диян Димитров. Данъчните ставки се запазват. Повече средства са предвидени за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми – заложени са 90 хил. лева.

Съветниците ще разгледат и проекта на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

„Ще гласуваме на второ четене и промените в Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование“ - уточни Мария Динева. Съветниците ще разгледат и вземат решение за възлагане на финансов одит на общински търговски дружества от дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети.

Общинските съветници ще дадат съгласие за именуване на улица в старозагорското село Богомилово.

www.infoz.bg  www.infoz.bg