Тракийски университет се подготвя за разкриване на специалност „Информационни технологии”

Тракийски университет се подготвя за разкриване на специалност „Информационни технологии“

Ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков и проф. Огнян Наков, заместник-декан по научната и приложната дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет „Компютърни системи и технологии“ в Технически университет – София, обсъдиха бъдещото обучение на студенти по специалността „Информационни технологии“.

„Обсъдихме първо създаването на екипи за разработването на учебните планове и програми, както и на методологията, така че обучението да бъде иновативно. Търсим възможности то да започне още през настоящата учебна година. Разчитаме на подкрепата на катедрата по Математик и информатика за допълване на състава с професионалисти на високо ниво, които наистина да обучат специалисти в IT-сектора, готови да започнат работа в бизнеса. Обсъждаме варианти за съвместна дейност, за двустранно сътрудничество и с други университети, създаване на национални и европейски университетски мрежи,където обучението ще бъде по единни програми, заедно с договарящия университет, както и общи стандарти за качество, еднакви учебни планове и общи дипломи“ – каза доц. Ярков.

DSCN0428

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема