Приключи изграждането на кръговото кръстовище на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ в Стара Загора

Изградено е кръговото кръстовище на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“ в Стара Загора

Приключи изграждането на кръговото кръстовище на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Загоре“, пътната връзка за град Раднево, в кв. „Кольо Ганчев“. Целта на проекта за реконструкция е да се подобри транспортно-техническото функциониране на кръстовището, както и организацията и безопасността на движението.

Кръстовището е част от участък, който е основна връзка на Стара Загора с автомагистрала „Тракия“.

Основният остров на кръстовището е с формата на елипса, има и съпътстваща инфраструктура – тротоари, осветление, предвидено е и озеленяване. Направени са и допълнителни дъждоприемни шахти, както и канализация за дъждовни води, подмяна е осъществена на водопроводната мрежа. Дейностите включиха още преустройство на тролейбусната контактна мрежа, подмяна на подземни комуникации, както и изграждане на проходим колектор и голяма шахта. Положена е пътната маркировка за новата организация на движение при кръговото кръстовище.

Строително-монтажните работи бяха извършвани на три етапа, съгласно временна организация на движението по време на строителството, като целта беше да не се прекъсва пропускането на преминаващи моторни превозни средства.

kragovo krastovishte stara zagora 02

kragovo krastovishte stara zagora 04

kragovo krastovishte stara zagora 03

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg