Сметките за вода ще бъдат определени на база на предходния месец

Сметките за вода ще бъдат определени на база на предходния месец

Във връзка с регистрираните случаи на коронавирус територията на България и предприетите от Министерски съвет мерки за защита, от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора уведомяват, че фактурираните количества вода за градовете на територията на дружеството ще бъдат начислени на база на предходен месец.

Всички потребители със зазимени водомери по селата, обслужвани от ВиК ЕООД Стара Загора, да ги подготвят за визуално отчитане на показанията от инкасаторите. Изменението влиза в сила от 10 март до промяна на обстоятелствата.

vik stara zagora info

www.infoz.bg  www.infoz.bg