Близо 100 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на мартенското си заседание

Близо 100 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора на мартенското си заседание

Прието, с 46 гласа „За“, е предложението за Правилник, който да даде възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора. Трима от общинските съветници дадоха отрицателен вот. Според приетия документ, право да получат еднократна финансова помощ, ще имат родители или осиновители.

За да се ползва правото поне един от тях трябва да е български гражданин, с повече от 3 години постоянен и настоящ адрес на територията на  община Стара Загора. Овен това, родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция за отглеждане. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.

Съветниците подкрепиха още и откриване на общинска целодневна детска градина, намираща се в централната част на града. Целодневна детска градина № 9, ще носи името „Липа“, и ще предлага грижа и обучение за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. Капацитетът предвижда броят им да бъде 100, а възрастовите групи – 4.

Дебати в местният парламент предизвика предложението за откриване на Национално училище – Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, която да отвори врати в Стара Загора. Очакванията са гимназията да стартира обучението на ученици още през новата учебна 2020/2021 година. 43-ма от съветниците подкрепиха точката.

Открити бяха процедури за избор на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и „Център за психично здраве – Стара Загора“ ЕООД, а подновени бяха договорите за управление на общинските дружества „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“, „Медицински център I – Стара Загора“ и „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД.

Съветниците подкрепиха и програмата за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

По време на заседанието пред общинските съветници ресорният зам.-кмет Милена Желева обясни, че според Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, в което членуват над 70 фирми, към 20 март е освободен около 20 % от персонала. До началото на април те предвиждат процентът да бъде увеличен до 85. Прогнозата им е за 50% фалит на търговски обекти. „Предвижда се възстановяване на бранша в период от три години. Очаква се слаб летен сезон. Министерство на туризма изтегли програмата си за реклама. След като минат най-тежките месеци ще бъде изготвена кризисна програма.Ние имаме готовност през следващите месеци в Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 година, която гласувате днес, да настъпят адекватни промени“, категорична е Желева.

Общинският съвет даде съгласие и за освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем по време на въведените ограничения и мерки за превенция на разпространението на COVID-19. Предложението беше включено като извънредна от кмета Живко Тодоров и цели ограничаване на отрицателното икономическо въздействие на наложените противоепидемични мерки върху местната стопанска активност.

По време на мартенското заседание беше подкрепено наименуване на улица с името „Атанас Гюдженов“ в старозагорския квартал „Кольо Ганчев“.

Сесията на общинските съветници започна при засилени мерки за биосигурност. Измерена беше температурата на старейшините, които бяха разпределени и през препоръчителното отстояние.

IMG 1571

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24