Автогара - противоепидемични мерки в община Стара Загора

Отменят допълнително въведени мерки за превенция на Covid-19 в община Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се отменят част въведените допълнителни противоепидемични мерки. От 8 април (сряда) се възобновява дейността на Автогара – Стара Загора. Обслужването на междуселищните автобусни линии от общинската транспортна схема, изпълнявани от автогарата, се възстановява от 10 април (петък).

  • Движението на обществения транспорт до населените места на територията на общината, изпълнявано от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, се възобновява на 9 април (четвъртък).

  • Отпада ограничението за разходката на домашни любимци в радиус от 250 /двеста и петдесет/ метра от постоянния или настоящ адрес на собственика.

  • Отменени са и мерките, свързани със събирането на повече от двама пълнолетни или групи от малолетни или непълнолетни, на открити обществени места.

  • Отпадат и въведените противоепидемични мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на квартал „Лозенец“.

Препис от Заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на общината, заместник-кметове, секретаря на Общинска администрация и директора на Областна дирекция на МВР в Стара Загора за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема