В Стара Загора се разделя по часове ползването на паркове и градини от спортуващи хора и бременни жени

В Стара Загора се разделя по часове ползването на паркове и градини от спортуващи хора и бременни жени

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров се разрешава използването на градските паркове и градини от единично спортуващи хора, във времето до 9:30 часа и след 18:30 часа всеки ден. В този часови диапазон собственик на куче също може да изведе на разходка домашния си любимец.

Разходки ще могат да бъдат правени и от бременни жени в часовете за разходка на деца до 12 години – между 9:30 часа и 18:30 часа всеки ден. Излизането на малките деца се осъществява задължително с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни.

Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:
• Носене на предпазни маски;
• Спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
• Влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта пунктове;
• Използване на обозначените маршрути за разходка;
• Забрана употребата на алкохол;
• Избягване контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
• Съблюдаване на всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора за сведение. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора Дилян Иванов.

stara zagora parkove 2017 06

www.infoz.bg  www.infoz.bg