Община Стара Загора изгражда горски път в пожароопасен район

В землището на старозагорското село Люляк започва изграждането на горски път. Районът е пожароопасен и целта на проекта е да се осигури достъп, какъвто в момента липсва. Това съобщи кметът Живко Тодоров по време на подписването на договора с фирмата изпълнител - пътно-строителна компания "Ес Би Ес".

Горски масивПътят ще бъде с дължина над 3000 метра. Стойността на проекта е близо 597 000 лева с ДДС. Средствата са от фонд "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони. Това е един от малкото пътища, които се изграждат в горски масиви в страната, за да облекчат работата на ресорните служби в случай на възникване на пожари.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 30 календарни дни.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg