Детските ясли и детските градини ще работят в Стара Загора

Разрешават се някои спортни занимания в Стара Загора. Детските ясли и градини отварят

Със заповед на кмета Живко Тодоров се отменя забраната за посещение на деца в детските ясли и детските градини, намиращи се на територията на Община Стара Загора. Считано от 22 май (петък) се разрешава и провеждането на колективни спортни занимания на закрито за аматьори до 12 участници, при заетост на местата не повече от един човек на 4 кв. метра площ.

От понеделник, 26 май, ще бъдат позволени индивидуалните и колективните спортни занимания, на открито и закрито, за деца до 18-годишна възраст.

Провеждането на тренировките трябва да бъде без състезателен характер и без публика.

Остава забранено организирането и провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и др.).

Препис от заповедта е връчен на кметове и кметски наместници на територията на Община Стара Загора, заместник-кметове, секретаря на Община Стара Загора и директора на Областната дирекция на МВР – Стара Загора за сведение и изпълнение, а също и на директора на РЗИ – Стара Загора и на областния управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на ресорните зам.-кметове и на секретаря на Община Стара Загора.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg