Общинските съветници от ГЕРБ подкрепят предложението на хотелиерите и ресторантьорите да бъдат освободени от тротоарни такси до края на юни

Общинските съветници от ГЕРБ подкрепят предложението на хотелиерите и ресторантьорите да бъдат освободени от тротоарни такси до края на юни

„Искаме работата на местния парламент да бъде максимално открита и публична за гражданите, затова внасяме предложение за допълнение на Правилника на организацията и дейността на Общинския съвет в Стара Загора.

За да има пълна яснота как поименно всеки е гласувал в комисиите, протоколите от всяко тяхно заседание ще бъдат публикувани в сайта на Общинския съвет на Стара Загора“ - заяви на пресконференция председателят на групата на общинските съветници от ГЕРБ Диян Димитров. Създава се и възможност заседанията на комисиите да се отразяват по електронните медии в реално време, каквато практика не съществува в други общини в страната. Диян Димитров уточни, че предложението е получило почти пълна подкрепа от общинските съветници на Стара Загора. Той и колегите му от ГЕРБ Стефан Духтев и Таньо Брайков са внесли проект на Правилник за предоставяне на финансова помощ на физически лица на територията на общината.

„До този момент не е приеман правилник, който да регламентира реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от бюджета за социални дейности на хора с доказана нужда от подпомагане. Държавата има механизми затова и Общината е крайният вариант за тази цел, затова са заложени строги критерии, на които трябва да отговарят тази, които имат право на помощ“ – съобщи Стефан Духтев. Той уточни, че групата на общинските съветници от ГЕРБ е отворена за предложения и корекции на проекта, който на 28 май ще бъде разгледан на заседанието на Общинския съвет на първо четене. Предвиденият бюджетът за социални дейности на Общината през тази година е в размер на 25 000 лева. Таванът на еднократната помощ на човек е 2000 лева. Средно на месец Комисията по социални дейности разглежда между 6 и 8 молби от граждани. В условията на кризата, причинена от COVID-19, техният брой се е увеличил. На хората, които не отговарят на нужните критерии, се търсят алтернативни начини за подкрепа.

На предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъдат разгледани годишните финансови отчети на общинските търговски дружества със 100 процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата. Диан Димитров съобщи, че за поредна година „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и „Обредни дейности“ ЕООД са на загуба. Обмислят се и ще бъдат предложени промени в бъдещата дейност на двете предприятия.

От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора е постъпило предложение за освобождаване от таксите за ползване на общински терени за поставяне на маси и столове пред заведения до края на месец юни. „Групата на ГЕРБ в Общинския съвет ще го подкрепи, за да дадем глътка въздух на сектора, който беше особено засегнат от извънредното положение. Надяваме се, че чрез този реверанс, работодателите ще върнат хората, които останаха без работа през този период“ – обяви Диян Димитров. Месечният приход от такса „тротоарно право“ в бюджета на Община Стара Загора е 79 000 лева.

Организиране и провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж на сграда върху терена, на който се намираше Старият съвет, отново е част от дневния ред на предстоящата сесия, след провеждането на два неуспешни публични търга. Данъчната оценка на имота е 1,374 млн. лева, а началната тръжна цена – 1,915 млн. лева. След това са изготвени две нови оценки и предложението сега е продажбата да стартира от 1,5 млн. лева, информира председателят на групата на общинските съветници от ГЕРБ Диян Димитров. Продажбата на имота се налага заради дефицитът от 1,4 млн. лева за дейностите по чистотата. Той е резултат от запазването на размера на таксата за битовите отпадъци, на фона на двойно увеличената минимална работна заплата през последните 7 години и повишените отчисления, които Общината плаща на Министерството на околната среда и водите.

Диян Димитров заяви и позицията на групата на ГЕРБ в Общинския съвет относно бъдещето на Летище Стара Загора. Очаква се през следващите месеци кметът Живко Тодоров да внесе предложение теренът да се превърне в индустриална зона и ние категорично стоим зад тази визия – коментира той.

„Преди години Летището е било на подходяща локация, но днес се намира твърде близо до жилищни райони, а е необходима поне 15 – 20 км отдалеченост от тях. Полосата на съоръжението е ориентирана към ядрото на града и това не отговаря на съвременните изисквания, тъй като авиокоридорът ще преминава над източната част на Стара Загора, която допълнително ще бъде натоварена с шум“ – заяви общинският съветник арх. Мартин Паскалев. Той добави, че само на 90 км от Стара Загора се намира Летище Пловдив. Освен това, от 2008 г. Летището край Стара Загора няма лиценз за авиационна дейност. За да се създаде успешен икономически модел, целта е да се намери или крупен инвеститор за целия терен, или той да се раздели на сегменти.

grupa gerb obs stara zagora 03

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема