Две училища и детска градина в Стара Загора ще бъдат санирани

Основно училище „Георги Райчев“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ЦДГ „Бреза“в Стара Загора ще бъдат изцяло рехабилитирани и ще бъде повишена енергийната им ефективност, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки. Средствата са осигурени на Община Стара Загора от Националния доверителен екофонд.

На 07.08.2015 г. от 10:30 часа в зала 2 на Общината ще бъдат подписани договорите за изпълнение на строителните дейности. Те се сключват след проведена обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи - саниране и рехабилитация на общински обекти.

ОУ Паисий ХилендарскиИзпълнител на обект ОУ „Георги Райчев“ е „Енерджи Ефект“ ЕАД, София. Общата стойност на договора е в размер на 916 385 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни.

Избраният изпълнител за ОУ „Паисий Хилендарски“ е „Суперстрой – Инженеринг“ ЕООД, Ямбол. Общата стойност на договора е в размер на 663 440 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни.

За извършване на строително-монтажни работи на ЦДГ „Бреза“ е избран консорциум „Билс Строй“, Пловдив. Общата стойност на договора е в размер на 207 462 лева с ДДС, а срокът за изпълнението му е 57 календарни дни.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема