Срокът за плащане на местни данъци и такси с отстъпка в Община Стара Загора е удължен до 30 юни

До края на месец юни е удължен срокът, в който всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство в Община Стара Загора, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога. Приходите от местни данъци в общинския бюджет през месец май са малко над 1,6 млн. лв.,съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Иван Иванов.

От началото на 2020 година до края на месец май са събрани 42,8% от дължимите имуществени данъци или 9 036 991 лева. В това число – данък върху недвижимо имущество е 3 111 994 лева, данък върху превозните средства 3 998 180 лева, данък върху придобиване на имущество 1 877 758 лева и 49 059 лева – туристически данък. В сравнение със същия период на миналата година спада е с близо 16%, тъй като събраните тогава налози са в размер на 58,6% или 11 398 286 лева, разпределени по пера – данък върху недвижимо имущество е 4 420 509 лева, данък върху превозните средства 4 762 857 лева, данък върху придобиване на имущество 2 124 028 лева и 90 892 лева – туристически данък.

danaci sgradi stara zagora

Иванов допълни, че до момента по-малко са и постъпленията от заплащане на такса битови отпадъци. През тази година са заплатени 49% от дължимите суми, докато за същия период на 2019 са били погасени 64,9% от налозите. Постъпленията в местната хазна от патентен данък са 115 352 лева или 27,5%.

Съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата „Местни данъци и такси“, все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за Местни данъци и такси. Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

www.infoz.bg  www.infoz.bg